• imagesDupă preluarea guvernării de către USL, ministrul liberal al Muncii a fost confruntat cu două probleme majore – găsirea resurselor bugetare pentru repararea gravelor nedreptăți sociale și încercarea creșterii nivelului de trai și a gradului de protecție a românilor, precum și deblocarea fondurilor europene, oprite din cauza deficiențelor înregistrate între anii 2008-2011.
 • Ministerul Muncii a convins Comisia Europeană că măsurile de corectare impuse în urma suspendării POSDRU sunt eficiente, astfel că programul a fost reluat, iar în 2013, AMPOSDRU a plătit către beneficiari:
 • 88 cereri de prefinanțare, în valoare de 10.432.643 lei;
 • 2092 cereri de rambursare, în valoare de 735.696.280 lei – sursa FSE;
 • 1430 cereri de rambursare în valoare de 103.082.625 lei – sursa buget de stat;
 • 337 cereri de rambursare TVA, în valoare de 12.729.193 lei.
 • Față de o rată de absorbție de 7,71%  în anul 2012, rata de absorbție a fondurilor europene prin POSDRU este în acest moment de 15,19%.
 • Ministerul Muncii a reușit să reparare greșelile guvernărilor PDL și să indexeze pensiile, măsură care nu a fost aplicată în anii anteriori, deși legea o impunea. Astfel, pentru 5,5 milioane de pensionari, valoarea punctului de pensie a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei.
 • Problemele de asistență socială, generate inclusiv de gravul deficit de personal, sunt diminuate prin măsura ca posturile vacantate după data de 1 ianuarie 2013 la nivelul serviciilor sociale (centre rezidențiale, centre de zi etc) și al serviciilor publice de asistență socială teritoriale pot fi scoase la concurs, după regula 1/1 și nu 1/7.
 • Efectele liberalizării la energie electrică și gaze naturale vor fi contracarate, pentru categoriile defavorizate, prin majorarea nivelului venitului minim garantat cu 8,5%, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013, și cu 4,5%, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2014.
 • În plus, prin efortul Ministerului Muncii, se va realiza majorarea limitei de venituri până la care se acordă alocația pentru susținerea familiei, de la 370 lei/membru de familie la 530 lei/membru de familie, cu menținerea a două intervale de venituri 0 – 200 lei/persoană și 201 lei/persoană – 530 lei/persoană și a cuantumului alocației cu 30%, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013. Efortul bugetar suplimentar necesar pentru anul 2013 ca urmare a aplicării noilor măsuri este de 197,3 mil. lei.
 • Creșterea nivelul de trai al românilor este un alt aspect important pentru PNL.
 • Pentru atingerea acestui obiectiv, Ministerul Muncii a identificat resursele pentru creșterea salariului minim brut pe economie la 750 de lei de la 1 februarie. De asemenea, se intenționează creșterea salariului minim brut până la 800 de lei până la sfârșitul anului 2013, măsură preconizată a fi luată de la 1 iulie 2013.
 • Ministerul Muncii a aprobat și majorarea, prin indexare, a valorii nominale a tichetului de masă la 9,35 lei, față de 9 lei cât este în prezent, precum și a valorii sumei lunare care poate fi acordată de angajatori sub forma tichetelor de creșă la 420 lei, față de 400 lei în prezent.
 • Un alt domeniu în care Ministerul Muncii a luat măsuri este și cel al creșterii gradului de ocupare și facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii.
 • În acest sens, Ministerul a promovat o lege privind ucenicia pentru absolvenții de studii medii, prin care să se ofere tinerilor posibilitatea de a obține formare profesională de calitate, în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării.
 • Ministerul Muncii dorește și reglementarea, prin lege, a stagiilor de adaptare profesională pentru absolvenții învățământului superior, în scopul asigurării tranziției de la sistemul de educație la piața muncii.
 • Protecția și promovarea drepturilor copilului sunt apărate printr-un nou proiect de lege, care asigură o mai bună responsabilizare a părinților sau reprezentanților legali în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în asigurarea creșterii și îngrijirii adecvate a copilului, dar și a autorităților sau instituțiilor competente, prin introducerea de sancțiuni în sarcina acestora.
 • Muncitorii români din străinătate vor fi, la rândul lor, protejați, prin negocierea și semnarea unor acorduri de colaborare în cazul muncii şi furnizării serviciilor transfrontaliere, astfel încât se vor putea evita mai ușor cazurile de muncă nedeclarată sau chiar cele de trafic de forță de muncă.