Ellen G. White, Minte, caracter şi personalitate: Nu munca ucide, ci îngrijorarea. Singura cale de a evita îngrijorarea este să aducem fiecare problemă la Hristos. Să nu privim la lucrurile negative. Să cultivăm seninătatea sufletească. Dacă ne-am educa sufletele să aibă mai multă credinţă, mai multă dragoste, o răbdare mai mare, o încredere desăvârşită în Tatăl nostru ceresc, am avea mai multă pace şi fericire în mijlocul conflictelor vieţii.

Să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu căci toate trec până la urmă…