Ellen G. White, Minte, caracter şi personalitate: Nu munca ucide, ci îngrijorarea. Singura cale de a evita îngrijorarea este să aducem fiecare problemă la Hristos. Să nu privim la lucrurile negative. Să cultivăm seninătatea sufletească. Dacă ne-am educa sufletele să aibă mai multă credinţă, mai multă dragoste, o răbdare mai mare, o încredere desăvârşită în Tatăl nostru ceresc, am avea mai multă pace şi fericire în mijlocul conflictelor vieţii.

Să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu căci toate trec până la urmă…

Reclame