Fondatori :

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

ASOCIAŢIA

“21 DECEMBRIE 1989”

I.
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD) este partidul istoric cu un trecut glorios în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale a românilor, de acţiune în slujba valorilor tradiţionale şi democratice ale poporului român, evidenţiată prin jertfa membrilor săi în rezistenţa împotriva regimului comunist de natură criminală şi de sorginte străină.

PNŢCD este garantul unui proiect politic pentru o societate bazată pe principiile moralei creştine, patriotismului luminat, dreptăţii sociale, democraţiei.

Asociaţia ,,21 Decembrie 1989” reuneşte în rândurile sale urmaşi ai eroilor-martiri, răniţi şi reţinuţi, precum şi luptători cu merite deosebite din istorica zi de 21 Decembrie 1989, ce au înfruntat forţele de represiune ale regimului totalitar comunist.

Implicarea civică a Asociaţiei pentru aflarea adevărului cu privire la reprimarea revoluţionarilor în perioada 14-22 Decembrie 1989 până la alungarea dictatorului şi cucerirea Libertăţii, dar în egală măsură şi pentru cercetarea şi stabilirea vinovaţilor perioadei infracţionale începută în după amiaza zilei de 22 decembrie şi continuată până în luna iunie 1990, au poziţionat-o  în mod definitoriu în cadrul societăţii civile româneşti.

Lupta dură pentru adevăr,  respectul pentru valorile naţionale şi valorile creştin-democrate au convins PNŢCD să acorde Asociaţiei onoranta poziţie de aliat prin prezentul protocol politico-civic.

Ambele părţi, PNŢCD şi Asociaţia ,,21 Decembrie 1989’’ îşi însuşesc în întregime valorile şi principiile enumerate mai sus cu obligaţia de a reclădi polul creştin-democrat capabil să ofere electoratului român o alternativă viabilă de centru-dreapta.

În considerarea celor de mai sus, părţile semnatare încheie şi se obligă să respecte prezentul protocol prin care se constituie Alianţa Politico-Civică ,,CALEA DREAPTĂ PENTRU JUSTIŢIE ŞI DEZVOLTARE’’ cu următoarele obiective principale:

Alianţa se obligă să respecte principiile, valorile şi programul PNŢCD. Părţile vor acţiona pentru consolidarea PNŢCD ca forţă politică  morală a societăţii româneşti şi promovarea acestuia ca alternativă viabilă în situaţia politică gravă din România.

Reintegrarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei în spaţiul cultural, spiritual şi etnic românesc şi european, într-o  Europă Unită în diversitate, pe baza valorilor şi tradiţiilor europene consacrate, precum şi consolidarea legăturilor cu românii de pretutindeni.

Aflarea adevărului despre evenimentele din perioada Decembrie 1989 – Iunie 1990 şi, în special, despre crimele săvârşite în acel timp, stabilirea vinovaţilor şi sancţionarea acestora pentru faptele penale de represiune asupra manifestanţilor. Susţinerea soluţionării juste a procesului comunismului instaurat în România, prin ocupaţia sovietică, precum şi adoptarea legii lustraţiei în forma susţinută de Societatea Timişoara, Asociaţia ,,21 Decembrie 1989“, Asociaţia Foştilor Deţinuti Politici din România şi PNŢCD.

Apărarea tradiţiei, a spiritualităţii româneşti, a patrimoniului naţional, cultural şi a bogăţiilor naturale ale solului şi subsolului.
Restituirea integrală a proprietăţilor preluate de către regimul comunist.

Redactarea şi susţinerea unui program politic anti-criză efectiv şi adaptat realităţii politico-economice şi sociale din România.

Promovarea organizaţiilor neguvernamentale, în principal, ale foştilor deţinuţi politici, studenţi şi tineret, ca actori importanţi ai realizării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în România.

Constituirea, în spiritul Pieţei Universităţii, a unei coaliţii anticomuniste, care să cuprindă formaţiuni politice şi organizaţii civice cu programe apropiate, în condiţiile respectării  principiilor enunţate în prezentul protocol.

II.
Având în vedere faptul că Asociatia ,,21 Decembrie 1989” s-a implicat în ultimul an în demersurile de unificare ale Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat, a cărui activitate o consideră necesară la nivelul celei de referinţă din perioada conducerii de către Seniorul Corneliu Coposu, pentru aducerea la îndeplinire a prezentului Protocol de Constituire a Alianţei Politico-Civice „CALEA DREAPTĂ PENTRU JUSTIŢIE ŞI DEZVOLTARE”, părţile convin:

– Un reprezentant al Asociaţiei va deţine una din funcţiile de primvicepreşedinte al PNŢCD;
– Asociaţia va desemna o persoană pentru una dintre funcţiile de vicepreşedinte al PNŢCD;
– Asociaţia va desemna un reprezentant pentru funcţia de primvicepreşedinte în conducerea organizaţiei de tineret a PNŢCD ;
– Un reprezentant al Asociaţiei va fi ales într-una din primele 2 (două) funcţii în conducerea organizaţiei de studenţi – la nivel central ;
– Un reprezentant al Asociaţiei va fi ales într-una din primele  3(trei) funcţii de conducere la nivel judeţean, respectiv la nivel local.

În ceea ce priveşte colaborarea parlamentară şi la nivelul administraţiei publice centrale, în cadrul instituţiilor aflate sub coordonarea Parlamentului, Guvernului şi Ministerelor, precum şi al administraţiei publice locale se va încheia o întelegere separată, de acelaşi nivel cu prezentul protocol.

III.
În considerarea principiilor expuse, toate organizaţiile şi toţi liderii părţilor semnatare vor sprijini şi nu vor împiedica în nici un fel demersurile PNŢCD sau ale Asociaţiei, făcute în scopul realizării prezentei înţelegeri, fiind esenţială, acum şi în viitor, respectarea principiului pacta sunt servanda.

IV.
Prezentul protocol s-a aprobat prin hotărâri ale forurilor statutare de conducere ale PNŢCD şi Asociaţiei ,,21 Decembrie 1989’’ şi are o valabilitate de 5 ani de la data semnării.

V.
Prezentul Protocol este deschis semnării şi de către alte formaţiuni politice sau civice, cu obligaţia respectării principiilor şi prevederilor mai sus enunţate şi cu acordul celor două părţi semnatare.

VI .
Părţile se angajează să semneze un Addendum la prezentul Protocol de Constituire în termen de 15 zile.

Redactat în 2 (două) exemplare.

BUCURESTI, 02 OCTOMBRIE 2011

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

Victor Ciorbea

ASOCIAŢIA

“21 DECEMBRIE 1989”

Teodor Maries

 

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.


Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD) condus de Victor Ciorbea şi Asociaţia 21 Decembrie, condusă de Teodor Mărieş, au semnat sâmbătă, 17 septembrie 2011,  un protocol de colaborare. Victor Ciorbea a declarat la finalul şedinţei Comitetului Naţional de Conducere (CNC) că protocolul este primul pas în noua construcţie a dreptei româneşti.

”Primul pas în noua construcţie politică a dreptei româneşti – Calea Dreaptă – îl reprezintă încheierea protocolului de colaborare cu Asociaţia 21 Decembrie, condusă de Teodor Mărieş. Dorim să construim, împreună cu Asociaţia 21 Decembrie, cu alte formaţiuni civice care s-au remarcat după decembrie 1989 în lupta anticomunistă, o platformă politico-civică prin care să le oferim românilor o alternativă politică, astfel încât să nu mai fie nevoiţi să opteze între cele două (n.r. – formaţiuni politice) între care optează de 21 de ani”, a spus Ciorbea.

El a adăugat că proiectul nu se va limita doar la Asociaţia 21 Decembrie şi că împreună cu Teodor Mărieş vor avea loc discuţii şi cu alte organizaţii ale societăţii civile, pentru a fundamenta noua platformă civică.

În ceea ce priveşte o colaborare sau alianţă cu alte partide de pe scena politică românească, Ciorbea a arătat că după câteva luni se va face o analiză în funcţie de care se vor lua decizii. ”E prematur şi necinstit să spunem că mergem cu x sau cu y. (…) La ora actuală ţinta noastră este de a construi această alternativă. (…) Credem şi sperăm că vom reuşi să atragem o bună parte din imensul electorat nehotărât (…) tocmai prin soluţiile concrete pe care noi le dăm şi prin faptul că dorim să promovăm şi la nivelul conducerilor de partid, organizaţiilor oameni cu un nivel deosebit de moralitate”, a susţinut el.

Teodor Mărieş a ţinut să precizeze că cele două formaţiuni – 21 Decembrie şi PNŢCD – colaborează de peste 20 de ani, mulţi membri ai asociaţiei fiind membri ai partidului şi a susţinut că are relaţii bune şi cu alte partide, care s-ar putea alătura proiectului. ”În nicio campanie nu a existat nicio decizie de a sprijini pe cineva. Este prima dată când s-a pus problema pentru a participa la o construcţie civico-politică. Vreau să cred că după decizia care va fi luată de conducerea Asociaţiei sâmbătă va veni rândul unei alte asociaţii, din Timişoara. (…) Am o relaţie foarte bună cu Partidul Ecologist şi Partidul Verde, Forţa Civică (…) şi nu este exclus să discutăm şi cu aceste două partide. (…) Nu s-a pus şi nu se pune problema unei alianţe cu partidele mari. Acest lucru va fi hotărât de conducerea PNŢCD, vom avea un cuvânt de spus şi noi, dar noi nu putem să mergem cu cei care au tras în noi. Când spui PNŢCD spui 21 Decembrie şi spui deţinuţi politici. Acestea trei nu avem cum să ne despărţim niciodată”, a subliniat preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie, Teodor Mărieş.

AGERPRES

UPDATE 1

                                                            COMUNICAT

Astăzi, 17 septembrie 2011, la sediul PNŢCD din strada Romulus, nr. 36, s-a desfăşurat prima întâlnire a Comitetului Naţional de Conducere al PNŢCD de după Congresul din 18 iunie 2011.

La CNC al PNŢCD au participat domnul Victor Ciorbea, preşedintele PNŢCD, domnul Gheorghe Ciuhandu, preşedintele CNC al PNŢCD şi domnul Doru Mărieş, preşedinte al Asociaţiei “21 Decembrie 1989”.Principalul punct abordat şi dezbătut s-a referit la decizia Tribunalului Municipiului Bucureşti prin care Congresul PNŢCD din 18 iunie a.c. a fost validat de către instanţă. Conform verdictului dat pe fond, susţinut de probele administrate, singura conducere recunoscută este cea aleasă la Congresul din 18 iunie a.c., iar singurul preşedinte al PNŢCD este domnul Victor Ciorbea.La Conferinţa de presă care a urmat Comitetului Naţional de Conducere s-a întârit alternativa politică reprezentată de moţiunea adoptată la Congres: “Calea Dreaptă”. În acest sens, prezenţa domnului Doru Mărieş a marcat începutul colaborării dintre PNŢCD şi Asociaţia “21 Decembrie 1989”.Departamentul de comunicare al PNŢCD      Bucureşti, 17.09.2011
UPDATE 2:
                                                                   COMUNICAT
În seara zilei de 22 septembrie a.c. dl.Victor Ciorbea, Presedinte al P.N.Ţ.C.D., a avut o întâlnire cu dl. Wilfried Martens, Presedinte al P.P.E.

La întâlnire au participat si alţi colaboratori ai domnului Martens, care l-au însoţit în deplasarea domniei sale prin România.

În cadrul discuţiei au fost abordate aspecte politice, organizatorice si juridice referitoare la situaţia din P.N.Ţ.C.D.

S-au evidenţiat pasii făcuţi în ultimul timp pentru clarificarea contextului din P.N.Ţ.C.D, mai ales în urma Congresului Extraordinar de Unificare al P.N.Ţ.C.D din 18 iunie a.c., recunoscut de Tribunalul Bucuresti, Secţia a 4- a Civilă, prin Hotărârea nr.21/ P/ 2011.

Aceasta a recunoscut Congresul din 18 iunie a.c. si a dispus înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a noului BNC ales la forul suprem al P.N.Ţ.C.D.

Domnul Martens a fost încântat să primească salutul doamnelor Flavia Bălescu, Rodica Coposu, Doina Cornea, ca si al Presedintelui de Onoare al P.N.Ţ.C.D, dl. Ion Diaconescu si al Academicianului Gabriel Ţepelea.

                                          Departamentul de Comunicare al P.N.Ţ.C.D.

UPDATE 3:

Adunarea Generală a Asociaţiei 21 Decembrie 1989 a aprobat încheierea protocolului cu PNŢCD.

Adunarea Generală a Asociaţiei “21 Decembrie 1989” a aprobat, sâmbătă, încheierea protocolului cu PNŢCD aripa Victor Ciorbea în vederea constituirii polului “Calea Dreaptă”, documentul urmând a fi semnat săptămâna viitoare.

Liderul Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că organizaţia a mai avut o colaborare cu PNŢCD, respectiv Convenţia Democrată, şi în perioada 1992 – 2000, iar în ultimii ani a dorit refacerea acestei legături, dar nu a mai avut cu cine pentru că la conducerea PNŢCD nu a mai găsit partener de dialog.

“Există foarte multe asemănări şi legături aş spune ombilicale între PNŢCD şi Asociaţia 21 Decembrie, ambele se preocupă de apărarea valorilor naţionale. Idealurile noastre menţinute şi în perioada terorii comuniste i-au scos, de fapt, pe revoluţionari în stradă’, a declarat şi Victor Ciorbea, care a ţinut şi să îşi ceară scuze membrilor Asociaţiei că în perioada guvernării sale nu a reuşit să facă nimic pentru revoluţionari.

Potrivit celor doi lideri, în documentul respectiv sunt incluse continuarea luptei pentru lustraţie, continuarea demersurilor, inclusiv la CEDO, pentru obţinerea drepturilor de despăgubire pentru deţinuţii politici din perioada regimului comunist, “aflarea adevărului despre Revoluţia din decembrie 1989”, apărarea drepturilor revoluţionarilor.

Întrebat dacă PNŢCD şi polul Calea Dreaptă în care se doreşte regruparea şi a altor organizaţii ale societăţii civile ar putea intra într-o alianţă electorală cu PDL, Victor Ciorbea a spus că se vor face alianţe numai cu partide de dreapta. “Nu vrem să mai amestecăm stânga cu dreapta”, a spus Ciorbea. De asemenea, Mărieş şi-a exprimat speranţa că, “în două luni”, alături de polul “Calea Dreaptă” va fi şi PNL.

Victor Ciorbea şi-a manifestat speranţa că, după ce Tribunalul Bucureşti a validat pe 8 septembrie legalitatea congresului PNŢCD din 18 iunie în care a fost ales preşedinte al formaţiunii, decizia va fi confirmată în cel mult o lună şi de Curtea de Apel Bucureşti şi se va pune capăt “aripilor şi aripioarelor” din partid.

AGERPRES

Reclame