Traian Băsescu a pierdut alegerile în România; realegerea sa a fost posibilă datorită voturilor pe care i le-au acordat românii de peste hotare şi în primul rând cei din Basarabia, unde l-a votat 90% din electorat. De ce? Pentru că preşedintele le-a promis simplificarea formalităţilor de acordare a cetăţeniei române, iar premierul a promis facilitarea micului trafic de frontieră, care ar trebui să simplifice trecerea Prutului pentru un sfert dintre fraţii noştri basarabeni.

Alegerile au trecut, preşedintele Băsescu a uitat de promisiuni, vizele se acordă tot mai greu şi costă 500 de euro!

Şi premierul Boc i-a înşelat. Acordul pentru micul trafic de frontieră, făcut de guvernanţii PDL-UDMR, este o farsă, un act de batjocură la adresa fraţilor noştri moldoveni. Sub pretextul respectării unor pretinse exigenţe ale Comisiei Europene, guvernul român impune condiţii aberante, imposibil de respectat:

  •  trebuie să existe un motiv întemeiat pentru a obţine aprobarea, dar şi o invitaţie autentificată, în original, la un notar public din România sau la consulat, prin care persoana care invită se obligă să asigure cazarea, hrana, eventualele cheltuieli medicale sau/şi de repatriere;
  •  sau: atestat medical, în original, cu număr şi dată de înregistrare, din care să reiasă diagnosticul, recomandarea de tratament în România, precum şi modalitatea de finanţare a tratamentului la instituţia medicală recomandată;
  •  sau: o scrisoare cu antet, în original, cu semnătura şi ştampila conducerii camerei locale de comerţ, a autorităţii locale sau a instituţiei care organizează evenimentele, pentru micii comercianţi;
  •  cererea trebuie scrisă cu cerneală neagră, semnătura nu trebuie să depăşească chenarul; etc…

Foarte puţinii care vor îndeplini condiţiile, vor trebui să aştepte 60 de zile pentru a primi permisul, iar dacă vreun mic traficant va încălca vreo prevedere a acestui Acord, va avea interdicţie de intrare în România pentru trei ani.

Un permis de mic trafic este mai greu de obţinut decât o viză, deşi spaţiul de călătorie este destul de limitat. În aceste circumstanţe, nu este de mirare că presa de la Chişinău a explodat, iar comentariile la adresa Acordului sunt extrem de critice!

PNŢCD constată cu consternare că guvernanţii – în loc să acţioneze pentru anularea efectelor pactului dintre Hitler şi Stalin – îi tratează pe românii din stânga Prutului ca şi cum ar fi străini de neam şi Ţară! Suntem conştienţi că Prutul a devenit, temporar, o parte a frontierei Uniunii Europene şi că avem obligaţia să o apărăm, dar nu prin impunerea unor condiţii aberante, de natură să-i separe pe românii de pe cele două maluri ale Prutului.

Cerem primului ministru să explice care au fost constrângerile europene care au determinat stipularea în acest Acord a unor condiţii draconice, absurde, pentru acordarea mult aşteptatelor permise de trecere a unei frontiere impuse României de Stalin şi Molotov.

Cerem guvernului român să întreprindă demersurile necesare pentru modificarea radicală a condiţiilor de acordare a permiselor pentru micul trafic de frontieră peste Prut.

Cerem guvernului român să diminueze la o sumă modică cuantumul taxei de acordare a vizelor de sejur pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru că este vorba de un drept suveran al statului român, care nu poate fi afectat prin actul de aderare la Uniunea Europeană.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.
 
Reclame