v2-cal

Susţin acţiunile, Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din Ardeal, menite să recupereze pădurile şi păşunile comunale, de către asociaţiile săteşti.

Este cunoscut faptul că aceste proprietăţi obşteşti au fost date, cu titlu de proprietate, unităţilor administrativ teritoriale (comune, oraşe), care în cele mai multe cazuri nu le întreţin, ci le vând pe bani puţini. Locuitorii satelor, în multe cazuri, nu mai au unde păşuna animalele şi nu au lemn pentru încălzirea locuinţelor.

Consider necesară modificarea legilor fondului funciar, în sensul revenirii pădurilor şi a păşunilor comunale în proprietatea asociaţiilor săteşti.

Locuitorii satelor ar trebui să se bucure de folosinţa păşunii săteşti, în devălmăşie, ca proprietate obştească. De asemenea membrii asociaţiilor săteşti ar trebui să aibe dreptul, în mod gratuit, la lemn de construcţie şi foc.

Anunțuri